Lezen, schrijven en rekenen

Leren, schrijven en rekenen

leermoeilijkheden (lezen, spelling en rekenen)


Leerstoornissen komen voor bij 5 à 10% van de kinderen. Er zijn geen andere aanwijsbare problemen met intelligentie, gedrag, aandacht of tekorten op het gebied van gehoor of zicht, die een verklaring geven voor het bestaan van deze problematiek.


Met dyslexie bedoelt men hardnekkige tekorten op het vlak van leessnelheid en/of accuraatheid van het lezen en/of op het gebied van het leren spellen.


Daarnaast is er nog dyscalculie, wat verwijst naar hardnekkige problemen met de automatisering van de tel- en rekenvaardigheden.