Tarieven

Tarieven

Logopedie nieuwe tarieven vanaf 1 november 2020, enkel honoraria


Door het RIZIV werden de tarieven voor logopedische verstrekkingen geïndexeerd.

Vanaf 1 november 2020 zullen de volgende tarieven worden gehanteerd.


Psychotherapie

...


Leerbegeleiding

...