Welkom

Welkom

Van Groepspraktijk voor logopedie naar Centrum

In 2000 startte Carla haar eigen praktijk. Het toenemend aantal hulpvragen leidde tot uitbreiding. Vanaf 2006 werd de praktijk met Ilse Vercruysse gedeeld onder de benaming ‘Groepspraktijk voor Logopedie’ en werd de visie rond kwalitatieve logopedie ontwikkeld. Sedert 2014 vervoegde Barbara Van Hove de praktijk. Ieders kwaliteiten komen aan bod, zowel op het gebied van stoornissen als op het gebied van benaderingswijze. Elk creëert de ruimte om dit op een eigen manier te doen, waarbij ‘gevoel’ hoog in het vaandel wordt gedragen. De praktijk kreeg vervolgens de benaming ‘Groepspraktijk voor logopedie Met Gevoel’.


September 2018 … Carla kreeg een ernstig fietsongeval. De revalidatie nam veel meer tijd en energie in beslag, waardoor zij eind 2019 met spijt in het hart afscheid moest nemen van de Groepspraktijk en op vervroegd pensioen ging. 

Ilse en Barbara zetten met heel veel enthousiasme Carla’s levenswerk verder. Ook de gezamenlijke droom om een multidisciplinair centrum op te richten krijgt steeds meer vorm. Sinds januari 2020 werken wij nauw samen met Mieke Devogelaere, een psychotherapeute. Zij neemt haar intrek in de praktijk en verbindt zich tot een samenwerking. Vanaf januari 2021 verwelkomen wij ook Erika Van Holme. Zij neemt jongeren onder haar vleugels die nood hebben aan studiebegeleiding. 


We zijn dus niet langer een Groepspraktijk voor logopedie. Wij slaan onze armen in elkaar met Mieke en Erika en vormen vanaf januari 2021 ‘Centrum Met Gevoel’.


Wij onderzoeken, begeleiden en behandelen kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen die hinder ondervinden in de communicatie, bij het eten en drinken, in de cognitieve en de emotionele ontwikkeling.

Wij zijn vertrouwd met cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, ODD, NLD, hypersensitiviteit, beelddenkers en emotionele moeilijkheden al dan niet gerelateerd aan de communicatieproblemen.


Visie en logo

In de praktijk wordt er gewerkt vanuit een open mensgerichte visie. Wij vinden het heel belangrijk dat de mens als geheel wordt gezien. De eigenheid van ieder mens wordt bepaald door verscheidene factoren. Zo kijken we naar alle facetten die gelinkt zijn aan het probleem. Vaak zit men in een spiraal van vragen en dan is aangepaste hulp belangrijk. Werken vanuit de sterktes, de talenten om de zwaktes, de tekorten te remediëren en te compenseren zorgt ervoor dat we uit die spiraal komen. We reiken vaardigheden aan om sterker te worden op verschillende vlakken. Het is aan de cliënt (en de omgeving) om ermee aan de slag te gaan. Wij maken een wij-verhaal en soms is een multidisciplinaire aanpak aangewezen. Indien u onvoldoende geholpen wordt bij ons, verwijzen wij door naar de mogelijke andere disciplines.


Onze visie is terug te vinden in ons logo. De spiraal brengt je in de cirkel van de logopedie, waar we samen naar oplossingen zoeken. Je wordt sterker om de cirkel te verlaten en weer verder op weg te gaan.


Ons aanbod:


Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en/of slikken. Communicatie is namelijk meer dan praten alleen. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, gehoor, slikken en stem.


Onder communicatiestoornissen onderscheiden we:

Gehoorstoornissen, taal- en/of spraakontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, stemstoornissen, stotteren en ook

neurologische taal- en spraakstoornissen, zoals afasie en dysarthrie.


Alle logopedisten zijn tevens geconventioneerd en lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie (VVL).


Psychotherapie

...


Leerbegeleiding

...