Communicatieproblemen door een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH)

Communicatieproblemen door een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH)


Dysartrie

is een verworven motorische spraakstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening.


Er bestaan veel verschillende soorten dysartrie. De kenmerken hangen af van welk gebied of systeem in het zenuwstelsel aangetast is. De spraakbewegingen kunnen te slap, te gespannen, te traag, te snel, ongecoördineerd of algemeen minder nauwkeurig zijn.

 


Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat in de linkerhersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Bij sommige mensen zit het taalsysteem in de rechterhersenhelft. Als zij een hersenletsel oplopen in de rechterhersenhelft kan er ook een afasie optreden. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Ook kinderen en jongeren kunnen een hersenletsel oplopen met afasie tot gevolg.


Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.