Algemene werkwijze

Algemene werkwijze


1. Anamnesegesprek


In dit eerste gesprek worden de voorgeschiedenis en de logopedische problemen besproken. U krijgt informatie over de praktische werking, tarieven en eventuele terugbetaling door het ziekenfonds.


Indien de problematiek niet in aanmerking komt voor de reguliere verzekering is er, afhankelijk van uw ziekenfonds (CM, Partena, Securex, OZ, Bond Moyson West-Vlaanderen, Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen, Vlaams Neutraal Ziekenfonds, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen,…) een regeling via de aanvullende verzekering.


 

2. Diagnostisch onderzoek


Afhankelijk van de problematiek worden de nodige tests afgenomen.


 

3. Bespreking van onderzoeksresultaten


Je ontvangt een uitgebreid verslag dat besproken wordt en eventueel met uw toestemming aan de nodige personen en/of instanties wordt doorgegeven.


Indien er geen behandeling nodig is, kan advies gegeven worden om het probleem te verhelpen of erger te voorkomen.


 

4. Behandeling


Op basis van de resultaten en de persoonlijke informatie uit het intakegesprek wordt de aanpak afgestemd op de cliënt. We bepalen de frequentie en de duur van de stoornis in overleg met de voorschrijvende geneesheer-specialist. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met de mogelijkheden van de cliënt.